THÔNG TIN TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

 

I.Lãnh đạo

1. Giám đốc: Ths. NguyễnThị Thanh Tâm

- Điện thoại: 0983936575

- Email: tamntt.vitis@gmail.com;tam_cbct@yahoo.com

II.Cán bộ

1. Nguyễn Cẩm Hà

- Điện thoại: 01252978513

- Email: nguyencamha1802@gmail.com;hanguyencam@yahoo.com

2. Bùi Thị Điển

- Điện thoại: 0977968676

- Email: wdienyea@yahoo.com;dienttlienket@yahoo.com.vn

3.  Lương MinhThư

- Điện thoại: 0984800126

- Email: luongminhthu.vitis@gmail.com

4.  Nguyễn Hồng Linh

- Điện thoại: 0973901983

- Email: linhxinh2612@gmail.com

III.Địa chỉ liên hệ

Trung tâm hợp tác đào tạo– Phòng 101, 102 Nhà hiệu bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công ThươngTrung ương – Số 193 Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội

- Điện thoại:04.38611462;  Fax: 04. 36440498

- Email: hoptacdt@gmail.com

Số lượt xem bài viết: 3750, Ngày cập nhật cuối cùng: 1/6/2017

Video