Thông báo - Văn bản 2

Trung tâm hợp tác đào tạo, thông báo ngày 19/08/2016

 

 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Cục xuất nhập khẩu tổ chức 01 lớp “Bồi dưỡng kiến thức xuất nhập khẩu và phổ biến các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) cho các doanh nghiệp” , cụ thể như sau:

 

Số lượt xem bài viết: 3188, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/19/2016

Video