CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

 

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Hợp tác đào tạo là đơn vị thuộc Trường Đào tạo,bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về hoạt động hợp tác đào tạo hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

2. Nhiệm vụ

- Hợp tác đào tạo với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức và cá nhân thực hiện đào tạo nghề, giáo dục định hướng,giáo dục nghề nghiệp…

- Hợp tác tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Tham gia, thực hiện các dịch vụ đào tạo khác do Hiệu trưởng giao.

3. Quá trình hoạt động

Trung tâm Hợp tác đào tạo tiền thân là Trung tâm Liên kết đào tạo được thành lập năm2003, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo,theo quy định hiện hành của pháp luật và các quy định của Nhà trường.

Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện hợp tác với Các đơn vị như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Quốc Gia, Trường Đại học Luật,Trường Đại học Công Đoàn, Viện Đại học Mở Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Hành chính... Trong giai đoạn 2012-2016, Trung tâm Hợp tác đào tạo đã tổ chức thực hiện và quản lý nhiều  lượt học viên với các hệ đào tạo khác nhau:

+Các lớp đại học hệ đào tạo từ xa: 520 học viên

+Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học: 1940 học viên

+Các lớp thạc sĩ: 55 học viên

+Các lớp đào tạo khác: 1.085 học viên (03 lớp Kế toán trưởng: 105 học viên, 01lớp Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và Phổ biến các hiệp định thương mại tự do FTA: 35học viên, 10 lớp Kỹ năng bán hàng Việt: 680 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho thương nhân miền núi: 200 học viên, 02 lớp bổ túc kiến thức để thi cao học: 65học viên)

Trong thời gian tới mục tiêu của đơn vị là tiếp tục phát huy những lợi thế hiện có mở các lớp hợp tác đào tạo. Ngoài ra, mở rộng chương trình hợp tác đào tạo ở trình độ thạc sĩ với nhiều ngành khác nhau, phù hợp với nhu cầu nâng cao trình độ của cán bộ công chức ngành Công Thương, nghiên cứu các chương trình đào tạo theo mới nhằm đáp ứng yêu cầu của các cán bộ ngành Công Thương để nâng cao trình độ,chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Định hướng đến năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng mới quan hệ hợp tác không chỉ với các trường trong nước mà còn phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học trên thế giới nhằm nâng cao uy tín của trường, tạo nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm quản lý, tiếp cận với nền học thuật tiên tiến của các nước.

 

Số lượt xem bài viết: 3368, Ngày cập nhật cuối cùng: 1/6/2017

Video