TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG 2016

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

 
   

Số:       /CV-TCBCT

V/v tuyển sinh lớp Kế toán Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày     tháng 06 năm 2016

Kính gửi: ..........................................................................................

Để đáp ứng nhu cầu học tập, chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức ngành Công Thương và các cán bộ các đơn vị, doanh nghiệp làm trong lĩnh vực Kế toán tài chính; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Học viện Tài chính mở lớp Kế toán trưởng. Nhà trường xin giới thiệu nội dung thông báo tuyển sinh lớp học như sau:

1/ Đối tượng:

-  Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang) hoặc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.

- Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán;

- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

2chương trình giảng dạy :Gồm 10 chuyên đề theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chínhban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

3/ Thời gianHọc viên lựa chọn đăng ký học lớp các ngày trong tuần hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

4/ Địa điểm họcTrường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW – 193 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội

5/ Chứng chỉ khóa học : Các học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp  Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính quản lý thống nhất trong toàn quốc. (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán). 

6/Giảng viên:Đội ngũ giáo viên GS, PGS, TS, những chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức lý luận và kinh nghiệm, đang công tác tại các cơ quan Thuế, Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, Đại học đầu ngành về kinh tế của Việt Nam... 

7/ Học phí:   2.500.000đ/ học viên  (kế toán trưởng doanh nghiệp)

           3.000.000đ/học viên ( Kế toán trưởng sự nghiệp)

8/ Ưu tiên:

Giảm 5% học phí cho 20 học viên đăng ký đầu tiên

9/ Thủ tục hồ sơ:

 + 01 đơn đăng ký học (theo mẫu) 

 + 01 bằng tốt nghiệp phôtô công chứng (văn bằng cao nhất)

 + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương kính đề nghị quý cơ quan có thông tin rộng rãi tới tất cả các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại đơn vị. Học viên đăng ký và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hợp tác đào tạo; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Địa chỉ: P101, 102 (nhà Hiệu bộ), số 193, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại: 04.38611462 hoặc 0984800126 (Chị Thư).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lưu: VT, HTĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Hải An

Số lượt xem bài viết: 2787, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/1/2016

Video